TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH, TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH, TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG   Mô tả công việc Tư vấn các dịch vụ của Công ty […]

Xem thêm

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN PHIÊN DỊCH

Tuyển Cộng Tác Viên Phiên Dịch Các Thứ Tiếng   Mô tả công việc Phiên dịch các ngôn ngữ Dịch Tiếng Anh, Dịch Tiếng Phần […]

Xem thêm

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BIÊN DỊCH

Tuyển Cộng Tác Viên Dịch Thuật Các Thứ Tiếng   Mô tả công việc Cộng tác viên Dịch thuật các ngôn ngữ Dịch Tiếng Anh, […]

Xem thêm