Nhận xét 1

Công ty Dịch thuật Hà Thành là đơn vị tốt nhất mà tôi đã từng sử dụng. Chúc các bạn sức khảo và luôn thành công. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn Khánh Trâm, người hỗ trợ chúng tôi.